Menu

Články a fotografie


Kategorie: Použití sádrokartonu

Podhledy

Vodorovné podhledy se zavěšují na konstrukci uchycenou na pevném nosném stropu.

Jejich konstrukce se opět může lišit podle záměru stavebníka.

Snižují zbytečnou světlou výšku, zlepšují kročejovou neprůzvučnost, zlepšují požární a tepelně-izolační vlastnosti, tvoří esteticky příznivý celek, musí nést určitou váhu osvětlovacích těles či reproduktorů apod.

Příklady:

  • konstrukce + desky
  • plasticita podhledu
 *