Menu

Články a fotografie


Kategorie: Použití sádrokartonu

Předsazené stěny

Slouží k posílení potřebných vlastností již stojících svislých konstrukcí.

Například zvýšení požární odolnosti, zlepšení akustických či tepelně-izolačních vlastností, nebo vyrovnání křivosti stávající stěny, ale i zakrytí vlhké stěny při zachování možnosti jejího odvětrávání.

Podle účelu se pak řídí i vhodná skladba předsazené stěny.

Sádrokartonové desky lze speciálním lepidlem lepit přímo na pevný podklad, nebo montovat na konstrukci.

Příklady:

  • Lepení desky
  • Lepení izolací
  • Montáž na konstrukci
 *