Menu

Články a fotografie


Kategorie: Použití sádrokartonu

Rekonstrukce podkroví

Při rekonstrukcích podkrovních prostor vynikají příznivé vlastnosti sádrokartonu snad nejvíce ze všech možností jeho použití.

Za velmi příznivých cen mohou vzniknout nové prostory se všemi potřebnými užitnými vlastnostmi (požární odolnost, tepelná izolace atd.) a navíc s nádherným architektonickým řešením.

Záleží jen na estetickém cítění budoucího uživatele, jaký sklon šikmin zvolí, jaká zákoutí chce vytvořit, zda nechá vyniknout trámoví krovu, bude kombinovat rovné a šikmé plochy s oblouky, jaký výhled a vikýře zvolí atd.

Pochopitelně řada omezení dané stavbou jako takovou, připomínky či omezení památkářů se budou muset respektovat, nicméně prostor pro fantazii architekta zde bude vždy.

   *